Diensten verheijen plants

Bedrijfsrondleiding

Wilt u de gewassen zien, dan kunt u ons bedrijf komen bezoeken.
Wij leiden u graag rond om u een goede indruk te geven van alles betreffende de teelt. U zult het volgende kunnen zien:

 • De gewassen zoals deze in de vollegrond gekweekt worden;
 • De gewassen zoals deze in de kas gekweekt worden;
 • De bloemverwerking;
 • Gereedschap, voertuigen & machines, geschikt voor grote en kleinere bedrijven.

Bedrijfsbezoek
Indien gewenst, kunnen wij u komen bezoeken. Op basis van een bezoek aan uw bedrijf en het beoogde perceel kunnen wij specifieke adviezen voor het bedrijf geven. Het kan betrekking hebben op:

 • Ligging en indeling van het perceel;
 • Bemesting: onder meer de interpretatie van de gegevens van een bodemanalyse;
 • Grondbewerking en de grond plantklaar maken;
 • Planttijdstippen;
 • Preventieve en curatieve onkruidbestrijding;
 • Gewasbescherming;
 • Overige teeltmaatregelen, zoals eventueel beregening/druppelen, oogstspreiding, etc.;
 • Oogstwerkzaamheden;
 • Algemene teeltinformatie.